Radiodifusión galega na emigración

----

[Emisións do Centro Galego de Barcelona]

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Entidade promotora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
1982
Fin:
1984
Periodicidade:
diaria
Referencias bibliográficas:
SIXIEREI PAREDES, Carlos, CAMPOS ÁLVAREZ, Xosé Ramón e Enrique Fernández Martínez: «Asociacionismo galego en España - País Vasco», en Asociacionismo Galego no Exterior, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2001, p. 392.