Sempre en Galicia

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Cornellá de Llobregat
País:
España
Inicio:
1986
Condución
Ramón López Pérez
Periodicidade:
semanal (sábados)
Extensión:
90 minutos (13:30-15:00 horas), 120 minutos (18:00-20:00 horas)
Contido:
Programa galego promovido por Ramón López Pérez, Rosa Reboredo e Xosefina González. Espazo pioneiro da radio en galego en Catalunya que contou cun informativo da Radio Galega. A directora da emisora, inaugurada no 1981, foi Montserrat Pérez. O programa comezou baixo a dirección de Ramón López. Dirixido e presentado por Xosé Lamela a partir do ano 2000, tivo un centenar de colaboradores desde Galicia. Directores posteriores foron Pilar Carracelas e David López, con colaboracións do poeta Paco Rivas, o mestre Xulio Simón, Xosé Lamela, etc. O programa informa sobre a actualidade musical galega cun un toque de humor. Tamén da a coñecer novas sobre literatura, cultura popular, novas tecnoloxías e ensino.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X.L: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995, p. 80.
SIXIEREI PAREDES, Carlos, CAMPOS ÁLVAREZ, Xosé Ramón e Enrique Fernández Martínez: «Asociacionismo galego en España», en Asociacionismo Galego no Exterior, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2001, p. 369.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.