De orilla a orilla

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Emisora:
Lugar:
Bilbao
País:
España
Inicio:
1987
Presentación
Antonio Mora;
Extensión:
Indeterminada. Inicio de programa ás 21:00 horas e ás 13.00 horas.
Contido:
Programa con contidos galegos de tipo musical nunha audición centrada no flamenco e música do Caribe. Emitido por Radio Nervión, creada en 1987 e dirixida por Enrique Campos, en conexión con Radio Gorbea, emisora de Gateiz-Vitoria.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995. p. 83.