Radiodifusión galega na emigración

----

Galicia no mundo

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Emisora:
Lugar:
Santiago de Compostela
País:
España
Inicio:
[1980]
Condución
Luís Rial;
Contido:
Programa galego. En 1988 tiña a súa proxección internacional a través dunha experiencia titulada Galicia para o Mundo. A Dirección Xeral para as relacións coas Comunidades Galegas encargábase de facer chegar cada quince días unha gravación deste programa ás sociedades galegas e a algunhas emisoras.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X.L: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago, 1995. pp. 86-87.