Pandeirada

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Subtítulo:

Galicia chama a Galicia

Emisora:
Emisora:
Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1968
Fin:
1970
Presentación
Manuel Torreiglesias
Colaboración
Ben-Cho-Shey
Borobó. _
Perfecto Conde Muruais. __
Andrés do Barro. ___
Xavier Alcalá. ____
Periodicidade:
semanal (domingos)
Extensión:
60 minutos (23:00-00:00 horas)
Contido:
Programa galego. Emitiuse primeiro en Radio España de Madrid e posteriormente en "La Voz de Madrid", en conexión coa Red de Emisoras del Movimiento cando era Director Xeral da cadea Ramón Villot.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995, pp. 73-74.