Radiodifusión galega na emigración

----

Sempre en Galicia

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1991
Fin:
1994
Dirección
Mercedes Buxán;
Presentación
Mercedes Buxán;
Produción
Mercedes Buxán;
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
castelán
Extensión:
60 minutos (13:00-14:00 horas)
Contido:
Programa galego promovido por Mercedes Buxán, quen fora anteriormente redactora dos servizos informativos da Televisión de Galicia.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X.L: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995, pp. 83-84.