Radiodifusión galega na emigración

----
Entidade promotora:
Lugar:
Bilbao
País:
España
Inicio:
1997
Dirección
Ceferino Pérez Pérez;
Condución
Ceferino Pérez Pérez;
Periodicidade:
semanal
Contido:
Programa galego
Referencias bibliográficas:
SIXIEREI PAREDES, Carlos, CAMPOS ÁLVAREZ, Xosé Ramón e Enrique Fernández Martínez: «Asociacionismo galego en España - País Vasco», en Asociacionismo Galego no Exterior, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2001, p. 493.