[Emisións de R. Chao desde Francia]

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Emisora:
Lugar:
París
País:
Francia
Inicio:
1965
Fin:
1969
Idioma:
galego
Contido:
Contidos galegos no programa promovidos por Ramón Chao. En 1960 ingresa na radio francesa como comentarista musical e posteriormente dirixe as emisións en galego de Radio París, até que o goberno español logra, despois de diversas xestións, que o goberno francés suprima as emisións nas tres linguas daquela non oficiais (catalán, éuscaro e galego). En 1968 é nomeado director do Servizo de Linguas Ibéricas (programas gravados) do Oficio de Radio-Televisión de Francia (Radio Francia hoxe).
Referencias bibliográficas:
https://ramonchao.wordpress.com/about/ (Consulta 13-4-2015)
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995. p. 70.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.