Radiodifusión galega na emigración

----

[Emisións en galego de Radio Francia]

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
París
País:
Francia
Inicio:
[1965]
Fin:
[1969]
Contido:
Contidos galegos en programas radiofónicos
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995. p. 73.