Galician programme

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Londres
País:
Reino Unido
Inicio:
1947
Fin:
1956
Compoñente
Manuel Raimúndez Fernández
Colaboración
Xosé María Álvarez Blázquez
Extensión:
duración variable
Contido:
Programa galego. Alejandro M. Raimúndez lía textos remitidos desde Galicia baixo o seudónimo de Xavier Fernández. Tamén colaborou coa BBC Xosé María Álvarez Blázquez.
Referencias bibliográficas:
DURAO, Carlos: «Noticias das emissões galegas da BBC», Nós. Revista internacional Galaicoportuguesa de Cultura. Pontevedra (España) - Braga (Portugal), 1990-1991. pp. 418-419.
TORO SANTOS (de) Antonio Raíl: Galicia desde Londres. Tambre, Oleiros (A Coruña), 1994.
Repertorio Bibliográfico do Exilio galego, p. 407
http://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Mar%C3%ADa_%C3%81lvarez_Bl%C3%A1zquez
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.