Rollo semanal

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Entidade promotora:
Lugar:
Berna
País:
Suíza
Inicio:
1996
Periodicidade:
semanal
Contido:
Contidos galegos conducido por Antonio Pérez.
Referencias bibliográficas:
Campos Álvarez, Xosé Ramón: «Suíza», en SIXIREI PAREDES, Carlos: Asociacionismo galego no exterior, Xunta de Galicia, 2001, p. 145.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.