Radiodifusión galega na emigración

----

Xuntanza Fillos de Ourense

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
1997
Condución
Carla Angola Rodríguez;
Periodicidade:
semanal
Contido:
Programa galego con interese provincial. Inclúen a audición entre os "segmentos necesarios para beneficio de los socios".
Referencias bibliográficas:
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique: «Asociacionismo galego en Arxentina», en Asociacionismo Galego no exterior, T. I. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, p. 706.