Programa radial Casa de Galicia

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
[1956]
Fin:
[1960]
Idioma:
castelán
Financiamento:
Casa de Galicia.
Contido:
Programa radial Casa de Galicia era o nome dunha audición de contidos e temas galegos promovida pola Casa de Galicia, entidade que xurdiú do fracaso do primeiro intento de unificar as entidades Lar Gallego e Centro Gallego de Venezuela. Posteriormene, por mediación de Eduardo Blanco Amor, o programa pasou a chamarse Sempre en Galiza. En 1960, cando as tres principais asociacións galegas de Venezuela (Casa de Galicia, Centro Gallego e Lar Gallego) se fusionaron na Hermandad Gallega de Venezuela, as audicións que promovían esas entidades tamén se fusionaron mantendo o nome de Sempre en Galiza.
Observacións:
Programa radiofónico de Casa de Galicia de Venezuela.
Referencias bibliográficas:
CAMPOS ÁLVAREZ, X. R: «Centros gallegos en Venezuela », en BLANCO RODRÍGUEZ, X. A. (ed.): El asociacionismo de la emigración española a América, UNED Zamora, Junta de Castilla y León, 2008, p. 339.