Heraldo Ortigueirés

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Boletín Informativo de la Sociedad Naturales de Ortigueira de La Habana
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
1/1/2005
Ano de inicio:
2005
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
22 x 14 cm.
Extensión:
8 páxinas
Contido:
Boletín societario para informar aos socios das actividades e da marcha da entidade, así como de todos aqueles temas que lles interesen. No número 1 hai un artigo sobre a revista Heraldo Ortigueirés, creada en 1942 e que se editou ata 1959; queren ser como unha continuación da mesma.
Ilustracións:
Fotos de escasa calidade dos socios e da xunta directiva.
Publicidade:
Non
Números consultados:
2005: n.º 1
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2005: n.º 1