Acción Española

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano Oficial de los Centros Unión Montañesa y Centro Gallego

Entidade editora:
Entidade editora:
Lugar:
México, D. F.
País:
México
Inicio:
1924
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán
Extensión:
20 páxinas
Contido:
Xornal que informa a colonia española residente en México sobre as diversas entidades de emigrantes españois que traballan a prol dos seus intereses. Tamén ten páxinas culturais e sociais, con información de todo o que acontece na capital e que poida ser de interese para os españois alí residentes.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de actos, destacando as páxinas sociais con vodas, nacementos etc.
Publicidade:
Diversidad de anuncios de negocios distribuídos polo xornal.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1924: n.º 27-30, 34, 35, 37
1925: n.º 38, 40, 41, 44, 45
1926: n.º 46, 50
1927: n.º 51-55
1928: n.º 56, 57
1929: n.º 4
1932: n.º 1; 2
1934: n.º 1