Asociación Cultural Galega de Hamburgo e. V.

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Boletín
Lugar:
Hamburgo
País:
Alemaña
Periodicidade:
Bimensual
Idioma:
Castelán
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
2
Contido:
Publicación societaria para distribuír entre os socios da entidade na que informa das actividades que realiza
Ilustracións:
Non
Publicidade:
Non
Números consultados:
2003: n.º 5
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2003: n.º 5