Subtítulo:

Revista del Centro Recreativo del Partido de Becerreá

Lema:
Con fines mutualistas
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1932
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algúns textos literarios en galego
Extensión:
Variable, entre 58 e 70 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Contido:
Esta revista societaria foi creada para informar aos socios da entidade editora das actividades da sociedade, así como das noticias, historia e aspectos xeográficos e artísticos do seu concello natal e de Galicia. Aproveitan tamén para dar a coñecer a memoria anual e balance económico da entidade.
Ilustracións:
Numerosas fotografías dos socios (galería infantil, socios meritorios), das directivas, imaxes de Galicia e de Arxentina e das actividades societarias (banquetes, bailes etc.)
Publicidade:
Abundante
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1939: n.º 7
1944: n.º 11
1945: n.º 13
1947: s/n