Gran Romería de la Xuntanza

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Agrupación de Sociedades Españolas - Zona Sur

Lugar:
Rosario
País:
Arxentina
Inicio:
2004
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán
Formato:
folleto, 23 x 15,5 cm.
Extensión:
20 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Contido:
Boletín societario editado para informar sobre unha romaría que organizan as diversas sociedades españolas (a maioría galegas) existentes en Vicente Alsina. Ademais do programa de festas aparece unha pequena historia social de cada entidade.
Ilustracións:
Moi poucas
Publicidade:
Moi abundante, distribuída por toda a publicación
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2004: n.º 1