Sociedade cultural Caballeros de Santiago

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Salvador
País:
Brasil
Inicio:
1996
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Portugués
Formato:
Revista, cor, 28 x 21 cm.
Extensión:
Irregular, ente 14 e 22 páxinas
Contido:
Publicación societaria na que a entidade editora informa de todas as actividades culturais e recreativas organizadas na entidade. Tamén dan a coñecer os cursos de español, de baile tradicional etc. que ofertan a colectividade.
Ilustracións:
Numerosas fotografías dos directivos e socios nas diversas actividades organizadas pola entidade.
Publicidade:
Moi poucos anuncios de negocios de galegos
Relacionadas:
Associação Cultural Caballeros de Santiago. (Publicación da mesma entidade editada noutra época); Informativo Caballeros de Santiago. 1996 (Publicación da mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2000: n.º 24 (40º aniversario)
2001: n.º 25-28
2002: n.º 29-32
2003: n.º 33-35
2004: n.º 36
2005: xaneiro-decembro (45º aniversario)