A Nosa Terra

----

A Nosa Terra

Colección: A Nosa Terra;
Subtítulo:
A Nosa Terra : periódico galego semanal
Lugar:
Santiago de Compostela
País:
España
Data de inicio:
2/12/1977
Data de fin:
23/9/2011
Ano de inicio:
1977
Ano de fin:
2011
Dirección:
Presidencia:
Corresponsalía:
Fernando Ramos, Vigo ; Guillermo Campos, Pontevedra ; Lalo González, Ferrol ; Isabel Álvarez, A Coruña ; Paco Arrizado, Lugo ; Xosé Aurelio Carracedo, Ourense ;
Deseño gráfico:
Redacción:
Antón L. Galocha ; Emilio Veiga, Redacción en Catalunya ; Lourdes Auzmendi, Redacción en Euskadi ; Luís Celeiro, Redacción en Madrid ; Mariña Folgueira Portela, Redacción en Madrid ; Pilar Iparraguirre ; Xosé López García ; Xosé Ramón Pousa ;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Galego
Extensión:
20 páxinas
Prezo:
N.º solto: 25 pesetas; Por suscrición: 6 meses: 650 pesetas; 1 ano: 1.250 pesetasPrezo por acción da empresa editora Promocións culturais galegas S.A: 5.000 pesetas
Lugares de distribución:
Segundo consta no número 3, este periódico era distribuído por Henche (A Coruña), Prensa Nacional (Santiago), Delta (Ferrol),Distribuidora Viguesa (Vigo), Cao (Pontevedra), Pampin (Vilagarcía), A.Pol (Lugo), Vda. De Lisardo (Ourense) e F. Rafales Artal (Barcelona).
Contido:
Periódico galego semanal de liña nacionalista no que prima o xornalismo informativo e conta con espazos para a opinión, tanto de colaboradores como de lectores. Os contidos aparecen distribuídos nas seccións En poleiro alleo, Nacional, Tribuna, Estado, Internacional, Deportes, O dereito e a razón, Da terra asoballada, Guieiro, Axenda, Anuncios de balde, Cartas.
Observacións:
Descrición baseada no n.0 do 2 de decembro de 1977
NOTA LEGAL: Estes fondos hemerográficos son propiedade da Fundación A Nosa Terra. Permítese a consulta e emprego dos fondos dixitalizados coa finalidade da súa conservación e investigación, de xeito que as obras integrantes dos fondos poidan ser distribuídas e difundidas sempre que se cite a súa autoría, non se obteña beneficio comercial e non se realicen obras derivadas. Calquera dúbida sobre o uso destes fondos debe ser consultada á súa propietaria, a Fundación A Nosa Terra.
Ilustracións:
Fotografías de Brais Piño e Fernando Bellas e ilustracións de artistas plásticos galegos de renome.
Publicidade:
Si

números