Aires da miña terra

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Publicación: Terra de Celanova e Baixa Limia, A.C.

Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
2002
Periodicidade:
Semestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
Revista, 28 x 22,5 cm.
Extensión:
Entre 12 e 56 páxinas
Contido:
Esta revista societaria esta editada para informar aos socios da Sociedade Terra de Celanova e Baixa Limia, A.C., das actividades organizadas e "...saldrá por los caminos de Venezuela todas aquellas facetas que constituyan el acervo cultural e histórico de las Terras de Celanova e Baixa Limia".
Ilustracións:
Fotografías dos socios, directivos e actividades societarias. Tamén das instalacións da Hermandad Gallega de Venezuela, onde teñen a sede social.
Publicidade:
Abundante, distribuída por toda a publicación. Anuncio de todo tipo de negocios.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2002: n.º 1, 2
2003: n.º 3, 4
2004: n.º 5, 6
2005: n.º 7, 8
2006: n.º 9, 10
2007: n.º 11, 12
2008: n.º 13, 14
2009: n.º 15
2010: n.º 18