Agrupación coral Rosalía de Castro

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Irmandade artística e cultural galega
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego polos numerosos textos literarios
Extensión:
34 páxinas
Contido:
Revista editada pola Agrupación artística Rosalía de Castro na que informan das súas actuacións. Hai numerosos poemas e cancións da cultura galega. Tamén achegan datos do funcionamento da asociación e dos seus membros máis destacados
Ilustracións:
Fotografías dos socios e de diversas actuacións, tamén de algúns edificios e paisaxes
Publicidade:
Moi abundante, con numerosos anuncios de todo tipo de negocios por todas as súas páxinas
Números consultados:
1939
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1939