Casa de Galicia. 90 años

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
1917- octubre - 2007
Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Data de inicio:
12/10/2007
Data de fin:
12/10/2007
Ano de inicio:
2007
Ano de fin:
2007
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán
Formato:
Revista, cor, 28,5 x 22 cm.
Extensión:
34 páxinas
Contido:
Revista societaria editada con motivo do 90 aniversario fundacional de Casa de Galicia de Montevideo. Fan un percorrido pola situación da entidade, centrada na súa finalidade sanitaria. Hai numerosos artigos dos seus médicos e autoridades, e tamén sobre as súas instalacións e os servizos que prestan aos socios. As páxinas centrais están dedicadas a súa historia social con numerosas fotos históricas dos seus fundadores (destacando a figura de José M.ª Barreiro ou a súa primeira xunta directiva), das súas sedes e actividades culturais (o seu grupo de baile folclórico, o seu coro "Pascual Veiga", os desfiles pola cidade conmemorando o Día de Galicia etc.); tamén destacan a visita de Alfonso Castelao etc.
Ilustracións:
Numerosas fotografías por toda a publicación dos socios e persoal da entidade.
Publicidade:
Anuncios de laboratorios, farmacéuticas, aseguradoras etc. todos do ámbito sanitario.
Números consultados:
2007
Relacionadas:
Revista Salud. (Publicacións da mesma entidade editada noutra época)
Casa de Galicia. 50 años de pujante acción social. 1967 (Publicación da mesma entidade editada noutra épocas)
Ecos da Terra. 1981 (Publicación vinculadas coa mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2007: 90 aniversario