La Hermandad Hoy

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
Folleto, cor, 28 x 22 cm.
Extensión:
Variable, entre 4 e 8 páxinas
Contido:
Folleto editado para informar aos socios das actividades da Hermandad Gallega de Venezuela.
Ilustracións:
Numerosas fotografías dos diversos actos societarios, das directivas e dos grupos de baile e música, dos grupos deportivos etc.
Publicidade:
Dúas páxinas enteiras con anuncios de dous bancos, Banco Galicia e Banco Bolívar.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2003: outubro
2004: maio