Repertorio da prensa da emigración galega

----

XXIV Festival de Danzas Folklóricas Internacionales

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
2003
Fin:
2003
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán
Formato:
Revista, cor, 28 x 22 cm.
Extensión:
43 páxinas
Contido:
Publicación editada para dar a coñecer e difundir a actividade artística dos numerosos grupos folclóricos das entidades de emigrantes residentes en Venezuela. A Hermandad Gallega de Venezuela e o seu grupo de danza Semente Nova organizan a edición do ano 2003 do Festival de Danzas Folclóricas Internacionales e con tal motivo editan esta revista para publicitar este certame.
Ilustracións:
Fotografías de todos os grupos folclóricos participantes.
Publicidade:
Moi abundante e distribuída por toda a revista.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2003