Repertorio da prensa da emigración galega

----

O Lar Galego de Rotterdam

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

XXV Aniversario

Entidade editora:
Lugar:
Rotterdam
Inicio:
2003
Fin:
2003
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Bilingüe: galego e holandés
Formato:
Libriño, 21,5 x 15 cm.
Extensión:
82 páxinas
Contido:
Publicación societaria editada para conmemorar o 25 aniversario fundacional do Lar Galego de Rotterdam. Ademais de facer un repaso pola súa historia social cos seus logros na colectividade galega en Rotterdam, tamén fan unha pequena presentación sobre Galicia (para os seus lectores holandeses) e informan sobre a celebración do Día das Letras Galegas. Esta publicación está dividida en dúas partes: a segunda é unha tradución ao holandés da primeira.
Ilustracións:
Fotografías en branco e negro dos socios en diversas actividades societarias, dos directivos, dos grupos folclóricos da entidade e do equipo de fútbol.
Publicidade:
Só uns poucos anuncios nas páxinas centrais.
Relacionadas:
Boletín Informativo "O Lar Galego". 2004 (Publicación da mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2003