Galicia en Catalunya

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
2014
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego con colaboracións e castelán e catalán
Formato:
Revista, cor, 30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 80 e 96 páxinas
Contido:
Revista societaria "froito do traballo en común realizado polas comunidades galegas en Cataluña para fornecer a Galeguidade". Informa pois das actividades organizadas por varias entidades galegas en Cataluña e tamén hai artigos sobre Galicia (un dos números está dedicado ao concello de Mondoñedo). Non esquecen a cultura e a sociedade catalana na que viven inmersos.
Ilustracións:
Numerosas fotografías en cor dos diversos actos nos que participaron os galegos de Cataluña, así como visitas de persoeiros da política ou da cultura.
Publicidade:
Moi numerosa, con anuncios de todo tipo de negocios distribuídos por toda a publicación.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2014
2015