Repertorio da prensa da emigración galega

----

Festividade Virxen do Carmen e Santiago

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Ondarroa
País:
España
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Trilingüe, galego, éuscaro e castelán
Formato:
Folleto, cor, 21,5 x 15 cm.
Extensión:
24 páxinas
Contido:
Esta publicación societaria é en realidade un programa das festas para conmemorar o Día de Galicia en Euskadi, que tal como di o presidente da entidade "nos ha tocado celebrar". Conta con moitos anuncios comerciais, saúdas de políticos, páxinas de pasatempos etc. Destaca un artigo sobre Ondarroa e o Camiño de Santiago, publicado en galego e vasco.
Ilustracións:
Fotografías dos diversos actos, de directivas e socios, tamén de monumentos e paisaxes galegas. Hai unha fotografía, toda a páxina dedicada a "Nunca Máis".
Publicidade:
Moi abundante, de negocios de todo tipo.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2004