Subtítulo:

Publicación de Lar Gallego de Valencia

Entidade editora:
Lugar:
Valencia [nac. España]
País:
España
Inicio:
1951
Colaboración
Alejandro Gaos
Ángel Romero Cerdeiriña
Jesús León Jordán
José María Espinosa Feijoo
Juan Luis Alborg
Julio Feo García
Ramón Lamas Lourido
Sergio Quintás Feijoo
Fermín Bouza Brey
Juan José Barcia Goyanes
Manuel Fraga
Ramón Otero Pedrayo
Valentín Paz-Andrade
Wenceslao Fernández Flórez
Periodicidade:
Cuadrimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
32 x 22 cm
Extensión:
32
Redacción:
Marqués de Dos Aguas, 5. Valencia [nac. España]
Imprenta:
Sucesor de Vives Mora. Artes Gráficas, Hernán Cortés, 10. Valencia [nac. España].
Contido:
Publicación societaria que ten como finalidade dar a coñecer o labor e as actividades do Lar Gallego de Valencia (historia, emblemas, actos sociais etc.) e achegar aos emigrantes a diferentes aspectos da cultura galega e, en menor medida, da valenciana: historia, tradicións, contos, artigos sobre escritores galegos, evocacións de Galicia, recordos e vivencias persoais etc.
Observacións:
Santos Gayoso sinala o seu inicio en 1950
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo de paisaxes galegas e valencianas e tamén de actos sociais organizados polo Lar. Atopamos algunha reprodución de obras de artistas galegos e pequenos debuxos de motivos galegos acompañando aos artigos.
Publicidade:
Abundante, as catro primeiras páxinas e as catro últimas recollen exclusivamente anuncios, que son de casas comerciais de Galicia e Valencia e de axencias de viaxes.