Subtítulo:
Órgano oficial del Centro Gallego de Santander
Entidade editora:
Lugar:
Santander
País:
España
Data de inicio:
1/7/1956
Ano de inicio:
1956
Dirección:
Arturo Deus Vázquez. Ano 1956; Isaac López Joga. Ano 1991; José Carballeira Morado. Ano 1991; Isaac López Joga. Ano 1993, 1994, 1995, 1996; Emilio Otero Val. Anos 1958, 1966, 1979, 1984, 1985;
Colaboración:
Alejandro Llano Pallarés; Benito Madariaga; Dionisio Gamallo Fierros; Emilio Otero; Isaac Alonso Estravís; Isaac López Joga; J. Leyra Domínguez; José M. Blanco Prado; José María Moreno Valle; Manuel Fraga Iribarne; Nuria Silva Ojeda; Ramón Ruibal Gamallo; Roberto Luis Moskowich; Tomás Moro Solana; Camilo José Cela ; Darío Álvarez Blázquez ; Enrique Chao Espina ; Faustino Santalices ; Leandro Carré Alvarellos ; Pura Vázquez Iglesias ; Ramón Otero Pedrayo ; Xosé Filgueira Valverde ;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe con predominio do castelán
Formato:
1956-1958: 32 x 22 cm 1966: 25 x 18 cm A partir de 1979: 27 x 19 cm
Extensión:
Variable, entre 36 e 76
Redacción:
Hernán Cortés, 47. Santander
Imprenta:
Gráficas Afer, Santander. Cantabria.
Gráficas Norma, Santander. Cantabria.
Jean S.A., Parayas (Avenida), 5. Santander.
Manufacturas Jean S.A., Parayas (Avenida), 5. Santander.
Gráficas Ebro, Bonifaz, 15. Santander.
Copicentro, Bonifaz, 9. Santander.
Contido:
Revista editada polo Centro Gallego de Santander, que toma o seu nome do monte onde foi enterrado o Apóstolo Santiago. O seu obxectivo é "recoger y amplificar, llevándolo cuan lejos sea posible, el eco de este rincón de Galicia en la Montaña que es el Centro Gallego de Santander". Contén sobre todo información dos actos sociais e das actividades desenvolvidas pola entidade editora. Inclúe numerosos traballos sobre Galicia, de temática moi variada como historia, literatura (contos, lendas, fragmentos de textos etc.), descrición de vilas, a emigración, gastronomía, cultura popular, as relacións Galicia-Santander, biografías e entrevistas con personalidades, lembranzas e vivencias persoais etc.
Observacións:
Nos primeiros números hai lixeiras variacións no formato da publicación. Desde o número 43 cambia a portada; pasa a ser satinada, con máis cor e o título aparece ao principio en letras grandes e Centro Gallego en pequeno.
Ilustracións:
Abundantes, case todas da sociedade ou institucionais, que a partir de 1991 aparecen recollidas nas últimas páxinas como un resumo gráfico das principais actividades do Centro ao longo do ano. Tamén inclúe retratos, fotografías de monumentos, vistas de Galicia, debuxos de motivos galegos e viñetas humorísticas.
Publicidade:
Abundante, pero máis numerosa nos primeiros números. Aparecen anuncios de casas comerciais, aseguradoras, bancos, empresas de transporte, da Xunta de Galicia e do propio Centro.
Números consultados:
1956
1958
1966
1979
1984
1985
1987: n.º 31
1988: n.º 32
1989: n.º 33
1990: n.º 34
1991: n.º 35
1992: n.º 36
1993: n.º 37
1994: n.º 38
1995: n.º 39
1996: n.º 40
1999: n.º 43
2000: n.º 44
2001: n.º 45
2002: n.º 46
2005: n.º 49, 50
2006: n.º 51, 53
2011: n.º 58
Relacionadas:
Club Juvenil. 1988 (Outro voceiro social da mesma sociedade editora, Centro Gallego de Santander.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2ª Época
1979
1984
1985
1987: n.º 31
1988: n.º 32
1989
1990
1991
1992
1993: n.º 37
1994: n.º 38
1995: n.º 39
1996: n.º 40
1999: n.º 43
2000: n.º 44
2001: n.º 45
2002: n.º 46
2005: n.º 49-50
2006: n.º 51, 53
2011: n.º 58