Subtítulo:

Órgano oficial del Centro Gallego de Santander

Entidade editora:
Lugar:
Santander
País:
España
Inicio:
1956
Dirección
Arturo Deus Vázquez. Ano 1956
Isaac López Joga. Ano 1991
José Carballeira Morado. Ano 1991
Isaac López Joga. Ano 1993, 1994, 1995, 1996
Emilio Otero Val. Anos 1958, 1966, 1979, 1984, 1985
Colaboración
Alejandro Llano Pallarés
Benito Madariaga
Isaac López Joga
J. Leyra Domínguez
José M. Blanco Prado
José María Moreno Valle
Nuria Silva Ojeda
Ramón Ruibal Gamallo
Roberto Luis Moskowich
Tomás Moro Solana
Camilo José Cela
Darío Álvarez Blázquez
Dionisio Gamallo
Emilio Otero
Enrique Chao Espina
Faustino Santalices Pérez
Isaac Alonso Estraviz
Leandro Carré Alvarellos
Manuel Fraga
Pura Vázquez Iglesias
Ramón Otero Pedrayo
Xosé Filgueira Valverde
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe con predominio do castelán
Formato:
1956-1958: 32 x 22 cm 1966: 25 x 18 cm A partir de 1979: 27 x 19 cm
Extensión:
Variable, entre 36 e 76
Redacción:
Hernán Cortés, 47. Santander
Imprenta:
Gráficas Afer, Santander. Cantabria.
Gráficas Norma, Santander. Cantabria.
Jean S.A., Parayas (Avenida), 5. Santander.
Manufacturas Jean S.A., Parayas (Avenida), 5. Santander.
Gráficas Ebro, Bonifaz, 15. Santander.
Copicentro, Bonifaz, 9. Santander.
Contido:
Revista editada polo Centro Gallego de Santander, que toma o seu nome do monte onde foi enterrado o Apóstolo Santiago. O seu obxectivo é "recoger y amplificar, llevándolo cuan lejos sea posible, el eco de este rincón de Galicia en la Montaña que es el Centro Gallego de Santander". Contén sobre todo información dos actos sociais e das actividades desenvolvidas pola entidade editora. Inclúe numerosos traballos sobre Galicia, de temática moi variada como historia, literatura (contos, lendas, fragmentos de textos etc.), descrición de vilas, a emigración, gastronomía, cultura popular, as relacións Galicia-Santander, biografías e entrevistas con personalidades, lembranzas e vivencias persoais etc.
Observacións:
Nos primeiros números hai lixeiras variacións no formato da publicación. Desde o número 43 cambia a portada; pasa a ser satinada, con máis cor e o título aparece ao principio en letras grandes e Centro Gallego en pequeno.
Ilustracións:
Abundantes, case todas da sociedade ou institucionais, que a partir de 1991 aparecen recollidas nas últimas páxinas como un resumo gráfico das principais actividades do Centro ao longo do ano. Tamén inclúe retratos, fotografías de monumentos, vistas de Galicia, debuxos de motivos galegos e viñetas humorísticas.
Publicidade:
Abundante, pero máis numerosa nos primeiros números. Aparecen anuncios de casas comerciais, aseguradoras, bancos, empresas de transporte, da Xunta de Galicia e do propio Centro.
Relacionadas:
Club Juvenil. 1988 (Outro voceiro social da mesma sociedade editora, Centro Gallego de Santander.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2ª Época
1979
1984
1985
1987: n.º 31
1988: n.º 32
1989
1990
1991
1992
1993: n.º 37
1994: n.º 38
1995: n.º 39
1996: n.º 40
1999: n.º 43
2000: n.º 44
2001: n.º 45
2002: n.º 46
2005: n.º 49-50
2006: n.º 51, 53
2011: n.º 58