Subtítulo:
Voceiro da Irmandade Democrática Galega
Lugar:
Barcelona
País:
España
Data de inicio:
1973
Ano de inicio:
1973
Fundación:
Xosé Lois García Fernández;
Administración:
Xosé Lois García Fernández;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
N.º 1, 2: 32 x 22 cm
Extensión:
8
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación de orientación nacionalista que actúa como órgano de difusión da Irmandade Democrática Galega. Presenta os obxectivos da mesma e inclúe artigos sobre a situación española e galega. Denuncia a política franquista e adopta unha postura a prol do autogoberno de Galicia e de defensa da súa cultura. Tamén contén traballos referidos á política internacional decantándose por postulados antiimperialistas.
Observacións:
A publicación preséntase en formato de follas fotocopiadas e grampadas
Ilustracións:
Moi escasas. Algunha fotografía ou debuxo de carácter político.
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1973: n.º 1
1974: n.º 2
1976: abril
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .