Subtítulo:
2ª época ata a actualidade: Órgano del Centro Gallego de Barcelona
Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Época:
2ª época
Data de inicio:
1/7/1952
Data de fin:
1956
Ano de inicio:
1952
Ano de fin:
1956
Dirección literaria:
Costa Clavell. 2ª Época. Ano 1955; Fernando Neyra Martínez. 2ª Época. Ano 1955; Neyra Martínez. 2ª Época. Ano 1956;
Coordinación:
Antón Fernández Escudero. 6ª Época; Nemesio Amarelo Bermúdez. 6ª Época; Raúl Martínez Rodríguez. 6ª Época;
Dirección:
Antonio Lorenzo. 2ª Época, ano 1952; Manuel Casado Nieto. 3ª Época; Francisco Dapena Alfonsín. 4ª Época; Manuel Vázquez Fernández. 5ª Época; Fernando Neyra. Ano 1953; Manuel Casado Nieto. Anos 1955, 1956;
Dirección artística:
Antonio González . 2ª Época. Ano 1955;
Administración:
Balado Viqueira. Ano 1956;
Colaboración:
Abelardo Lorenzo; Alfonso Pérez Guerra; Augusto M. Casas; Benito Díaz Jácome; Elvira Gil; Florentino López Cuevillas; Isabel Paz; J. Leyra Domínguez; J. M. Pi y Súñer; Manuel Casado Nieto; Manuel María; Manuel Rodríguez Troncoso; Ramiro Arca; Ramón Carnicer; Uxío Novoneira; Vázquez Sotelo; Vicente Eyré; Vicente Llópiz; Víctor Moro; X. Costa Clavell; Xavier Pérez Otero; Xoán Carlos Caneiro; Xosé Luis García; Xosé Luís Rodríguez Pardo; Basilio Losada ; Carlos Martinez Barbeito ; Dora Vázquez Iglesias ; Leandro Carré Alvarellos ; Pura Vázquez Iglesias ; Ramón Cabanillas ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Vicente Risco ;
Secretaría de redacción:
Abelardo Lorenzo Martínez. 4ª Época; Tito Antonio Varela. 4ª Época;
Xefatura de redacción:
Antonio G. Agra. 2ª Época. Ano 1953;
Dirección adxunta:
Xosé Lois Vázquez Sotelo. 4ª Época;
Idioma:
Bilingüe. Na 2ª época predominio do castelán, pero posteriormente emprégase maioritariamente o galego. Tamén inclúe colaboracións en catalán
Formato:
1952-1953: 32 x 22 cm. 1955-1956: 31 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 22 e 56 páxinas
Redacción:
Rambla de Capuchinos, 35-37. Barcelona
Imprenta:
Imp. Futura, Rosellón, 146. Barcelona.
Industrías Peralta, Pje. Vilaret, 32-38. Barcelona.
Syl Creaciones Gráficas y Publicitarias S.A., Gandesa, 3. Barcelona.
EMEGE, Londres, 98. Barcelona.
Ediciones Jorglo, Joaquín Valls, 27. Barcelona.
Lausser Impresores, Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación societaria que "pretende ser el portavoz oficial de nuestra entidad y un eco espiritual del basto mundo de la galleguidad y un balcón de cultura y de arte gallegos al que puedan asomarse los intelectuales amigos de Galicia". Inclúe, sobre todo, información da acción cultural realizada polo Centro na sección "Labor cultural". Tamén contén numerosos artigos de contido variado sobre Galicia, con páxinas dedicadas á literatura (contos, poesía, estudios sobre escritores), á cultura popular galega, opinións e vivencias persoais, lembranzas, artigos sobre personalidades galegas, cuestións referentes á lingua galega etc. Complétase con algún artigo sobre Cataluña e a súa literatura.
Observacións:
A publicación ten varias épocas 1ª Época: 4-3-1948 ata 1952 2ª Época: xullo 1952 ata 1956 3ª Época: 1961-1968 4ª Época: 1974- 5ª Época: 1986-1989 6ª Época: 1995- Localizamos algúns exemplares que non podemos situar en ningunha das etapas ata agora analizadas, como o de xuño-xullo de 1989 que presenta o subtítulo de "Órgano de difusión de Centro Galego de Barcelona". No editorial indícanos que se trata dunha nova etapa. Presenta diferencias con respecto aos exemplares das outras etapas. Nel consta como director Ramiro López López e ten un formato de 30 x 21 cm.
Ilustracións:
O exemplar de 1952 case non ten debuxos e inclúe escasas fotografías. Nos outros aparecen numerosos debuxos: retratos, motivos galegos e outros debuxos acompañando aos artigos. Tamén inclúen reproducións de cadros de artistas galegos, fotografías do local social, da directiva e dos actos do Centro.
Publicidade:
Variable segundo a época. Na 2ª e 4ª época é escasa e está localizada nas 3 ou 4 páxinas finais con anuncios de casas comerciais de Galicia e Barcelona, casas aseguradoras, bancos e un anuncio do bar e outros servicios do Centro.
Números consultados:
2ª Época:
1952: xullo
1953: xaneiro
1955: xaneiro, xullo
1956: inverno
Relacionadas:
Alborada. [3ª época], 1961 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Alborada. [4ª época], 1974 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Centro Galego de Barcelona. 1978 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Alborada. [5ª época], 1986 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Alborada. [6ª época], 1995 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2ª Época
1953: xaneiro
1955: [xullo]
1956: inverno