Subtítulo:

2ª época ata a actualidade: Órgano del Centro Gallego de Barcelona

Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Época:
2ª época
Inicio:
1952
Fin:
1956
Coordinación
Antón Fernández Escudero. 6ª Época
Nemesio Amarelo Bermúdez. 6ª Época
Raúl Martínez Rodríguez. 6ª Época
Dirección artística
Antonio González . 2ª Época. Ano 1955
Dirección literaria
Costa Clavell. 2ª Época. Ano 1955
Fernando Neyra Martínez. 2ª Época. Ano 1955
Neyra Martínez. 2ª Época. Ano 1956
Dirección
Francisco Dapena Alfonsín. 4ª Época
Fernando Neyra. Ano 1953
Antonio Lorenzo. 2ª Época, ano 1952
Manuel Casado. 3ª Época
Manuel Vázquez Fernández. 5ª Época
Manuel Casado. Anos 1955, 1956
Administración
Balado Viqueira. Ano 1956
Colaboración
Abelardo Lorenzo
Alfonso Pérez Guerra
Augusto M. Casas
Benito Díaz Jácome
Elvira Gil
Isabel Paz
J. Leyra Domínguez
J. M. Pi y Súñer
Manuel Rodríguez Troncoso
Ramiro Arca
Ramón Carnicer
Vázquez Sotelo
Vicente Eyré
Vicente Llópiz
X. Costa Clavell
Xavier Pérez Otero
Xoán Carlos Caneiro
Xosé Luis García
Xosé Luís Rodríguez Pardo
Basilio Losada
Carlos Martínez-Barbeito
Dora Vázquez Iglesias
Florentino López Alonso-Cuevillas
Leandro Carré Alvarellos
Manuel Casado
Manuel María
Pura Vázquez Iglesias
Ramón Cabanillas
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Piñeiro
Uxío Novoneyra
Vicente Risco
Victor Moro
Dirección adxunta
Xosé Lois Vázquez Sotelo. 4ª Época
Secretaría de redacción
Abelardo Lorenzo Martínez. 4ª Época
Tito Antonio Varela. 4ª Época
Xefatura de redacción
Antonio G. Agra. 2ª Época. Ano 1953
Idioma:
Bilingüe. Na 2ª época predominio do castelán, pero posteriormente emprégase maioritariamente o galego. Tamén inclúe colaboracións en catalán
Formato:
1952-1953: 32 x 22 cm. 1955-1956: 31 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 22 e 56 páxinas
Redacción:
Rambla de Capuchinos, 35-37. Barcelona
Imprenta:
Imp. Futura, Rosellón, 146. Barcelona.
Industrías Peralta, Pje. Vilaret, 32-38. Barcelona.
Syl Creaciones Gráficas y Publicitarias S.A., Gandesa, 3. Barcelona.
EMEGE, Londres, 98. Barcelona.
Ediciones Jorglo, Joaquín Valls, 27. Barcelona.
Lausser Impresores, Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación societaria que "pretende ser el portavoz oficial de nuestra entidad y un eco espiritual del basto mundo de la galleguidad y un balcón de cultura y de arte gallegos al que puedan asomarse los intelectuales amigos de Galicia". Inclúe, sobre todo, información da acción cultural realizada polo Centro na sección "Labor cultural". Tamén contén numerosos artigos de contido variado sobre Galicia, con páxinas dedicadas á literatura (contos, poesía, estudios sobre escritores), á cultura popular galega, opinións e vivencias persoais, lembranzas, artigos sobre personalidades galegas, cuestións referentes á lingua galega etc. Complétase con algún artigo sobre Cataluña e a súa literatura.
Observacións:
A publicación ten varias épocas 1ª Época: 4-3-1948 ata 1952 2ª Época: xullo 1952 ata 1956 3ª Época: 1961-1968 4ª Época: 1974- 5ª Época: 1986-1989 6ª Época: 1995- Localizamos algúns exemplares que non podemos situar en ningunha das etapas ata agora analizadas, como o de xuño-xullo de 1989 que presenta o subtítulo de "Órgano de difusión de Centro Galego de Barcelona". No editorial indícanos que se trata dunha nova etapa. Presenta diferencias con respecto aos exemplares das outras etapas. Nel consta como director Ramiro López López e ten un formato de 30 x 21 cm.
Ilustracións:
O exemplar de 1952 case non ten debuxos e inclúe escasas fotografías. Nos outros aparecen numerosos debuxos: retratos, motivos galegos e outros debuxos acompañando aos artigos. Tamén inclúen reproducións de cadros de artistas galegos, fotografías do local social, da directiva e dos actos do Centro.
Publicidade:
Variable segundo a época. Na 2ª e 4ª época é escasa e está localizada nas 3 ou 4 páxinas finais con anuncios de casas comerciais de Galicia e Barcelona, casas aseguradoras, bancos e un anuncio do bar e outros servicios do Centro.
Relacionadas:
Alborada. [3ª época], 1961 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Alborada. [4ª época], 1974 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Centro Galego de Barcelona. 1978 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.)
Alborada. [5ª época], 1986 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Alborada. [6ª época], 1995 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2ª Época
1953: xaneiro
1955: [xullo]
1956: inverno