Teima

----

Teima

Colección: Teima;
Subtítulo:

Revista galega de información xeral

Lugar:
Santiago de Compostela
País:
España
Inicio:
1976
Fin:
1977
Dirección
Ánxel Vence Lois
Xerencia
Alfonso Rivas Fraga
Corresponsalía
Antonio Burgos, Andalucia
Arturo Ruibal, Madrid
Baldomero Cores, Puerto Rico
Carlos Durán, Londres
Carlos Porto, Lisboa
Domingo Fernández, Buenos Aires
Emilia Vázquez, Santiago de Chile
Fernando Pereira, Montevideo
Gregorio Gálvez, Euskadi
P. Barreiro, Londres
Rafael L. Torre, Madrid
Ramón Clemente, Catalunya
Xavier Costa Clavell, Catalunya
Deseño gráfico
X. M. G. Vilasó
Publicidade
X. M. Gómez
Redacción gráfica
Manuel Yáñez, Fotografía
Mario L. Rico, Cartografía
Siro López, Dibuxo
Xaquín Marín, Dibuxo
Redacción
Alfonso Sánchez Izquierdo
Guillermo Campos
Luís Álvarez Pousa
Manuel Rivas
Perfecto Conde Muruais
Víctor F. Freixanes
Xabier Navaza Blanco
Xosé María G. Palmeiro
Xosé Platero Paz
Xulio Xiz
Revisión
Francisco Fernández Rey, I.L.G
Rosario Álvarez Blanco, I.L.G
Comezo-cese:
N. 0 (nov. 1976) - n. 35 (ago. 1977)
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Galego
Formato:
36 n. ; 31 cm.
Prezo:
40 pesetas. Número 0 gratuíto. Números extraordinarios: 50 pesetas.
Imprenta:
La Voz de Galicia S.A., Concepción Arenal, 9. Santiago de Compostela.
Observacións:
Primeira revista xornalística que se editou integramente en galego dentro de Galicia.
Publicidade:
Si