Repertorio da prensa da emigración galega

----

Centro Redondela y Distrito

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Periodicidade:
Anual, publícase con motivo do aniversario da fundación da entidade
Idioma:
Castelán
Extensión:
Entre 30 e 40 páxinas
Prezo:
Gratuíta para os socios
Contido:
Revista societaria publicada para informar aos socios da asociación editora sobre o seu funcionamento e actividades recreativas. Conta tamén con artigos sobre Becerreá e a súa comarca e algunhas colaboracións literarias de tipo costumista.
Ilustracións:
Fotografías dos directivos e dos socios participando nos actividades da entidade. Conta cunha «Página Infantil» cos fillos dos socios. Hai tamén imaxes de paisaxes galegas.
Publicidade:
Numerosa publicidade de negocios de emigrantes galegos na capital arxentina distribuída por toda a publicación
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1948
1951
n.

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1948
n. 1951