Subtítulo:
Revista do Centro Galego de Vizcaya en Baracaldo
Revista de difusión da cultura galega en Euskadi
Voceiro do Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo
Lugar:
Barakaldo
País:
España
Data de inicio:
1/4/1987
Ano de inicio:
1987
Colaboración:
Avelino Pousa Antelo; Carme Lodeiro; Carmelina Seoane; Elisa Fernández Rey; Felipe Senén; Manuel Lugrís Freire; Rábade Paredes; Sabela Arias; Xosé Estévez; Xosé Mosteiro Valiño; Antón Fraguas ; Domingo García Sabell ; Manuel Rivas ; Ramón Piñeiro ;
Redacción:
Alberte Sanmartín Montaña; Ana Sabela Tomé Morandeira; Anxo Deive Martínez; Arancha López; José Martínez; Loli Armesto; Milo Armesto; Txelu Piñeiro Aller; Txema Fernández; Txema Vázquez; Virginia Pérez; Xosé Mejuto;
Periodicidade:
Trimestral. O n.º 33 abarca de outubro de 1995 a xullo de 1996. Desde o número 34 é anual.
Idioma:
Maioritariamente en galego, aínda que hai algún artigo en castelán, sendo máis numerosa a súa utilización nos primeiros números
Extensión:
Variable, entre 14 e 31. Desde 1997, o nº 35 ten 66.
Redacción:
Galiza, 3. Barakaldo
Imprenta:
Gráficas Lome, Zurbaranbarri, letra c. Bilbao.
Contido:
Prensa de Sociedade de emigrantes, que contén principalmente información relativa ao Centro: estado de contas, directiva, actividades (entre as que destacan a Semana das Letras Galegas e o Día de Euskadi), etc. Tamén inclúe numerosos artigos sobre diferentes eidos da cultura galega: lingua e literatura galegas ("Vendo e aprendendo: vocabulario castelán-galego"), historia, cultura popular, reportaxes sobre vilas e pobos de Galicia, rutas turísticas, etc. Complétase con novas da actualidade, colaboracións literarias e seccións de carácter máis xeral con informacións deportivas, sanitarias, páxinas de humor e pasatempos.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo de paisaxes e monumentos galegos e dos actos celebrados polo Centro. Escasos debuxos, só viñetas humorísticas e algunha reprodución de cadros e pequenas ilustracións de motivos galegos
Publicidade:
Escasa. Anuncios do bar do Centro e doutras sociedades galegas, de bancos, axencias de viaxes e casas comerciais de Barakaldo, algunha rexentada por galegos. Desde o número 35 aumentan os anuncios.
Números consultados:
1987: n.º 0-2
1988: n.º 3-6
1989: n.º 7-9
1990: n.º 10-13
1991: n.º 14-17
1992: n.º 18-21
1993: n.º 22-25
1994: n.º 26-29
1995: n.º 30-33
1996-97: n.º 34
1997-98: n.º 35
1998-99: n.º 36
1999-2000: n.º 37
2000-01: n.º 38
2001-02: n.º 39
2002-03: n.º 40
2006: n.º 42
2013: n.º 49
Relacionadas:
Vagalume. 1981 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Biskaia en Barakaldo.)
Catrapola, A. 1989 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Biskaia en Barakaldo.)
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 191
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1987: n.º 0-2
1988: n.º 3-6
1989: n.º 7-9
1990: n.º 10-13
1991: n.º 14-17
1992: n.º 18-21
1993: n.º 22-25
1994: n.º 26-29
1995: n.º 30-33
1996-97: n.º 34
1997-98: n.º 35
1998-99: n.º 36
1999-2000: n.º 37
2000-2001: n.º 38
2001-2002: n.º 39
2002-2003: n.º 40
2006: n.º 42
2013: n.º 49