Subtítulo:

Revista do Centro Galego de Vizcaya en Baracaldo
Revista de difusión da cultura galega en Euskadi
Voceiro do Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo

Lugar:
Barakaldo
País:
España
Inicio:
1987
Colaboración
Carme Lodeiro
Carmelina Seoane
Elisa Fernández Rey
Rábade Paredes
Xosé Estévez
Xosé Mosteiro Valiño
Antonio Fraguas
Avelino Pousa Antelo
Domingo García-Sabell
Felipe Senén
Manuel Lugrís
Manuel Rivas
Ramón Piñeiro
Sabela Arias
Redacción
Alberte Sanmartín Montaña
Ana Sabela Tomé Morandeira
Anxo Deive Martínez
Arancha López
José Martínez
Loli Armesto
Milo Armesto
Txelu Piñeiro Aller
Txema Fernández
Txema Vázquez
Virginia Pérez
Xosé Mejuto
Periodicidade:
Trimestral. O n.º 33 abarca de outubro de 1995 a xullo de 1996. Desde o n.º 34 é anual.
Idioma:
Maioritariamente en galego, aínda que hai algún artigo en castelán, sendo máis numerosa a súa utilización nos primeiros números
Formato:
Variable: Revista, B/N, 30 x 21 cm. A partir do n.º 33: Revista, cor, 30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 14 e 31 páxinas. Desde 1997, o nº 35 ten 66 páxinas.
Redacción:
Galiza, 3. Barakaldo
Imprenta:
Gráficas Lome, Zurbaranbarri, letra c. Bilbao.
Contido:
Prensa societaria que contén principalmente información relativa ao Centro: estado de contas, directiva, actividades (entre as que destacan a Semana das Letras Galegas e o Día de Euskadi), etc. Tamén inclúe numerosos artigos sobre diferentes eidos da cultura galega: lingua e literatura galegas ("Vendo e aprendendo: vocabulario castelán-galego"), historia, cultura popular, reportaxes sobre vilas e pobos de Galicia, rutas turísticas, etc. Complétase con novas da actualidade, colaboracións literarias e seccións de carácter máis xeral con informacións deportivas, sanitarias, páxinas de humor e pasatempos.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo de paisaxes e monumentos galegos e dos actos celebrados polo Centro. Escasos debuxos, só viñetas humorísticas e algunha reprodución de cadros e pequenas ilustracións de motivos galegos.
Publicidade:
Escasa. Anuncios do bar do Centro e doutras sociedades galegas, de bancos, axencias de viaxes e casas comerciais de Barakaldo, algunha rexentada por galegos. Desde o número 35 aumentan os anuncios.
Relacionadas:
Vagalume. 1981 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Biskaia en Barakaldo.)
Catrapola, A. 1989 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Biskaia en Barakaldo.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1987: n.º 0-2
1988: n.º 3-6
1989: n.º 7-9
1990: n.º 10-13
1991: n.º 14-17
1992: n.º 18-21
1993: n.º 22-25
1994: n.º 26-29
1995: n.º 30-33
1997: n.º 34
1998: n.º 35
1999: n.º 36
2000: n.º 37
2001: n.º 38
2002: n.º 39
2003: n.º 40
2004: n.º 41
2006: n.º 42
2009: n.º 45
2010: n.º 46
2013: n.º 49