Subtítulo:
Órgano de difusión del Centro Gallego de Barcelona
Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Época:
4ª época
Data de inicio:
1948
Ano de inicio:
1948
Dirección:
Francisco Dapena Alfonsín;
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Cuarta época da publicación oficial do Centro Galego de Barcelona que se inicia en febreiro de 1974
Números consultados:
4ª época
1974: febreiro, xuño
1975: abril
Relacionadas:
Alborada. [2ª época], 1948 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Alborada. [5ª época], 1948 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Alborada. [6ª época], 1948 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Alborada. [3ª época], 1961 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
4ª Época
1974: febreiro, marzo