Galicia ó lonxe

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Xuventude de Galicia: Centro Galego de Lisboa

Lugar:
Lisboa
País:
Portugal
Inicio:
1994
Dirección
José Aser Castillo Pereira. nº 1
Administración
Antonio Gregores Carvalho. nº 1-4
Presidencia
José Aser Castillo Pereira. Ata nº5
José Aser Castillo Pereira. nº 2-4
José Carlos Fernández Otero. nº 5-7
Constantino Domingos Costal. nº5 en adiante
Colaboración
Ana de Miguel Muñoz
Antón Cortizas Amado
Antón Cortizos
Antonio Miguélez Sánchez
Bernardino Pérez
Carlos Larrañaga Loreto
Carlos Rodríguez López
Elías Serra
Felipe Gutiérrez Llerena
Francisco José Fernández Naval
Francisco X. Fernández Naval
Francisco Xosé Candeira
Gabino Castro Gil
Guillermo Ferreira Landín
J. Carlos Fernández
J. J. Amate Blanco
J. Luis Parga
José Avilés
José Carlos Valle
José Luis Parga Suárez
Juan José Fernández Delgado
Juan Manuel Alcina
Juan Ramírez Piqueras
Julio Ogando Vázquez
Miguel Ángel de Frutos
Olga Gallego
Pilar Agüero
Sara Ruiz Pérez
Sonia Taboada Lameiro
Enrique Bande Rodríguez
Manuel Fraga
Manuel López
Modesto Hermida
Segundo Alvarado
Xavier Alcalá
Xosé Filgueira Valverde
Xosé Neira Vilas
Francisco Ogando
Publicidade
Guida Ferrer
Redacción
Ana Cristina Cordeira González
Felipe González Barbosa
Hilda Portela Estéves
Isabel Calzado Blanco
Jesús Iglesias Pino
Juan Iglesias Pino
María Dolores Garrido Piñón
Raquel Castillo
Rui Lourido
Yolanda Veiga Vilariño
Sinatura de artigos reproducidos
Lorenzo Domínguez
Xefatura de redacción
José Carlos Fernández Otero. Ata nº 5
Periodicidade:
Variable, aínda que no editorial do primeiro número manifestan a intención de saír trimestralmente
Idioma:
Predominio do castelán, con presenza do galego e do portugués
Formato:
30 x 21,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 26 e 32 páxinas
Redacción:
Julio Andrade, 3. Lisboa
Imprenta:
Ingrafor, S.A.R., Galicia, 18 baixo. Ourense.
Contido:
Publicación societaria que informa sobre as actividades da entidade editora e a súa vida interna (nas seccións "Galicia en Lisboa", "Actividades", "As nosas cousas", "La Voz del Presidente" etc.). Tamén inclúe numerosos artigos de temática variada, case sempre relacionados con Galicia e Portugal, destacando os referidos ás súas respectivas culturas (lingua, literatura, tradicións, historia etc.) e ás relacións entre ambos os dous países. Igualmente insire novas da actualidade e da emigración. A revista complétase con artigos sobre dereito, medicina etc., con entrevistas, humor, pasatempos e colaboracións literarias (contos e poesías).
Ilustracións:
Escasas. As fotografías son pequenos retratos, paisaxes galegas e portuguesas, sociais etc. Tamén reproduce viñetas humorísticas en todos os números.
Publicidade:
Abundante e intercalada entre os artigos. Trátase xeralmente de anuncios comerciais, de aseguradoras, compañías de transporte, e anuncios de grandes firmas de capital español ou galego.
Relacionadas:
Galego, O. 1988 (Outro voceiro da mesma entidade editora, Xuventude de Galicia. Centro Gallego de Lisboa.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994: n.º 1, 2
1995: n.º 3-5
1996: n.º 6
1997: n.º 9
1998: n.º 10
1999: n.º 11, 12