Heraldo de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgano de Juventud de Galicia. Lisboa
Lugar:
Lisboa
País:
Portugal
Data de inicio:
1959
Ano de inicio:
1959
Dirección:
Carlos Baquero Peruch;
Editor/a:
Fernando Toucedo ;
Colaboración:
A. Erbón; Ana Carsis; Antonio J. Nobre; Carlos Antonio Arcán; Clodomiro Rodríguez Prenta; Félix González del Ribero y Kiffer; Jesús Rey Alvite; José Feijoo Varela; Numo Simoes; Rogelio de la Granja y Bacelar; Valentín Paz Andrade ;
Dirección honoraria:
José Feijoo Varela;
Idioma:
Castelán. Aparece algún artigo e colaboración literaria en galego e un artigo en portugués
Formato:
41 x 30 cm.
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Madalena, 259, 1º. Lisboa
Imprenta:
Tipografia Ideal, S. Francisco (Calçada), 13, 13 A. Lisboa.
Contido:
Publicación editada pola sociedade Xuventude de Galicia Centro Galego de Lisboa, que informa das súas actividades, número de socios, notas sociais etc. Nun intento por achegar a cultura e a actualidade galega aos emigrantes galegos en Lisboa, inclúe artigos sobre a cultura galega (literatura medieval ou tradicións), traballos sobre a economía de Galicia, colaboracións literarias (poesías, contos) e reportaxes sobre as actividades da colonia galega en Portugal.
Ilustracións:
Escasas, aparecen algunhas fotografías de carácter social, paisaxes galegas e outras que ilustran os artigos.
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1959: n.º 2
1960: n.º 7
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .