Heraldo de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de Juventud de Galicia. Lisboa

Lugar:
Lisboa
País:
Portugal
Inicio:
1959
Dirección
Carlos Baquero Peruch
Editor/a
Fernando Toucedo
Colaboración
A. Erbón
Ana Carsis
Antonio J. Nobre
Carlos Antonio Arcán
Clodomiro Rodríguez Prenta
Félix González del Ribero y Kiffer
Jesús Rey Alvite
José Feijoo Varela
Numo Simoes
Rogelio de la Granja y Bacelar
Valentín Paz-Andrade
Dirección honoraria
José Feijoo Varela
Idioma:
Castelán. Aparece algún artigo e colaboración literaria en galego e un artigo en portugués
Formato:
41 x 30 cm.
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Madalena, 259, 1º. Lisboa
Imprenta:
Tipografia Ideal, S. Francisco (Calçada), 13, 13 A. Lisboa.
Contido:
Publicación editada pola sociedade Xuventude de Galicia Centro Galego de Lisboa, que informa das súas actividades, número de socios, notas sociais etc. Nun intento por achegar a cultura e a actualidade galega aos emigrantes galegos en Lisboa, inclúe artigos sobre a cultura galega (literatura medieval ou tradicións), traballos sobre a economía de Galicia, colaboracións literarias (poesías, contos) e reportaxes sobre as actividades da colonia galega en Portugal.
Ilustracións:
Escasas, aparecen algunhas fotografías de carácter social, paisaxes galegas e outras que ilustran os artigos.
Publicidade:
Non ten