Subtítulo:

Revista de la Asociación de Restaurantes Gallegos

Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1989
Dirección
Manuel Méndez Sanjurjo
Subdirección
Carlos Cabaleiro Fabeiro. nº 2-3
Colaboración
Alfonso Sobrado Palomares
Álvaro Fernández Polo
Antonio Negreira
Carlos Bernabeu
Carlos Delgado
Carlos Fernández Santander
J. A. García Muñoz
Jesús Martínez
Julia Izarra
Julia Murga
Manuel López Foxo
Rafael Torres
Víctor Rodríguez
Xabier Garrote
Ilustración
Laxeiro
Secretaría de redacción
Charo Merino. nº 2-3
María Francisca Villar. nº 4
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán, cunha utlización moi escasa do galego
Formato:
28 x 21 cm
Extensión:
82
Prezo:
Gratuíta
Contido:
Publicación editada por unha sociedade gastronómica, que pretende ser o "lugar de encuentro del conjunto de la gastronomía gallega". Inclúe principalmente receitas de cociña ("Recetas de Cocina Gallega"), artigos sobre restaurantes ("Entre Nós"), viños ("Nuestra Bodega"), produtos galegos, personalidades galegas relacionadas co mundo da hostalaría e un noticiario gastronómico. Tamén contén artigos sobre diferentes aspectos da cultura galega: tradicións, romarías, profesións tradicionais, lugares de Galicia, rutas turísticas, entrevistas ("Salón Privado") etc.
Ilustracións:
Abundantes fotografías en todo os artigos, en cor e de boa calidade. Na portada reprodución dun cadro de Laxeiro.
Publicidade:
Abundante, constituída principalmente por anuncios de restaurantes e produtos de restauración (viños). Inclúe publicidade institucional (Xunta de Galicia).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994: n.º 6
1995: n.º 7
1996: n.º 8