Subtítulo:

Voceiro da Asociación Cultural "Cova da Serpe"

Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
1994
Dirección
Diógenes Moreira de la Fuente
Domingo Balboa Amor
Colaboración
Antón Fernández Escudero
Diógenes Moreira de la Fuente
Domingo Balboa Amor
Francisco Romeu Llamas
Hernán Naval
José L. López Fraga
José M. Blanco
Juan Reymóndez
Luis A. Sobrado Carballeira
Manolo Valdés
Natividad Candura Balseiro
Raquel Borja Giménez
Raquel Clavería
Sonsoles Moreira Macía
Xosé María Sancho
Manuel García
Manuel Martínez Justo
Manolo Piñeiro
Olegario Sotelo Blanco
Ilustración
Castelao
Luís Seoane
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego, pero tamén hai algúns artigos en castelán
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 50 e 68 páxinas
Redacción:
Alcalá de Guadaira, 7. Barcelona
Imprenta:
Espai Grafic, Barcelona. Barcelona.
Contido:
Esta publicación societaria foi editada coa finalidade de informar sobre as actividades, proxectos e preocupacións da entidade editora, e servir de vieiro de comunicación entre os seus socios. Inclúe artigos sobre diversos aspectos da cultura e da actualidade galega: literatura, folclore, vilas e localidades, actividades do Día das Letras Galegas etc.
Ilustracións:
Fotografías de sociedade, de paisaxes e de motivos galegos. Tamén reproduce obras de Luís Seoane e de Castelao.
Publicidade:
Moi abundante, dedica case a metade das follas á mesma. Inclúe anuncios de organismos oficiais (Xunta de Galicia, Generalitat etc.), axencias de viaxes, bancos, casas comerciais e da propia entidade.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994: n.º 0
1995: n.º 1
1996: n.º 2
1998: n.º 4
2000: n.º 6
2001: n.º 7
2003: n.º 9
2004: n.º 10
2005: n.º 11
2006: n.º 12
2009: n.º 15
2010: n.º 16