Subtítulo:
Voceiro da Asociación Cultural Cova da Serpe
Lugar:
Barcelona
País:
España
Data de inicio:
1/4/1994
Ano de inicio:
1994
Dirección:
Diógenes Moreira de la Fuente; Domingo Balboa Amor;
Ilustración:
Colaboración:
Antón Fernández Escudero; Diógenes Moreira de la Fuente; Domingo Balboa Amor; Francisco Romeu Llamas; Hernán Naval; José L. López Fraga; José M. Blanco; Juan Reymóndez; Luis A. Sobrado Carballeira; Manolo Valdés; Manuel Piñeiro; Natividad Candura Balseiro; Olegario Sotelo Blanco; Raquel Borja Giménez; Raquel Clavería; Sonsoles Moreira Macía; Xosé María Sancho; Manuel García ; Manuel Martínez Justo ;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Maioritariamente en galego, pero tamén hai algúns artigos en castelán
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
N.º 0: 50 N.º 1, 2: 68
Redacción:
Alcalá de Guadaira, 7. Barcelona
Imprenta:
Espai Grafic, Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación de Sociedade de emigrantes que ten a finalidade de informar sobre as actividades, proxectos e preocupacións da mesma e servir de vieiro de comunicación entre os socios. Inclúe artigos sobre diversos aspectos da cultura e da actualidade galega: literatura, folclore, vilas e localidades, Día das Letras Galegas, etc.
Ilustracións:
Fotografías de sociedade, de paisaxes e de motivos galegos. Tamén reproduce obras de Luís Seoane e de Castelao
Publicidade:
Moi abundante, dedica case a metade das follas á mesma. Inclúe anuncios de organismos oficiais (Xunta de Galicia, Generalitat, etc.), axencias de viaxes, bancos, casas comerciais e da propia entidade
Números consultados:
1994: n.º 0
1995: n.º 1
1996: n.º 2
1998: n.º 4
2000: n.º 6
2001: n.º 7
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 196
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994: n.º 0
1995: n.º 1
1996: n.º 2
1998: n.º 4
2000: n.º 6
2001: n.º 7
2006: n.º 12
2010: n.º 16