Subtítulo:
Voceiro do Centro Galego de Mallorca
Entidade editora:
Lugar:
Palma de Mallorca
País:
España
Data de inicio:
1/4/1989
Ano de inicio:
1989
Dirección:
Luis Fernández Pombo;
Colaboración:
Amancio Muíños; Analís Iglesias; Cándido Pena Liste; Crespo Barciela; Cristofol Soler y Cladera; E. Díaz Naveira; E. R. Varela; E. Suárez; Fernando Amarelo de Castro; Francisco José Parada Vázquez; Joam-Ignacio Alonso; Joan Fageda Aubert; José Carlos; José L. Muñoz Vales; José M. Gutiérrez; L. F. Pombo; Luis Martínez; M. C. González; Manuel Eyreos Fernández; Manuel Fraga Iribarne; María del Mar Martínez; María Rosa Estaras; Mario Gestoso; Miguel A. Ruiz Santamaría; Pedro Calviño; Wilfredo Rodríguez Miranda; Xosé Hermida; Xosé María Gómez Vilabella;
Secretaría:
María del Carmen González;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
A maioría ten 26, pero oscila entre 26 e 46
Redacción:
Singladura, 2 (Can Pastilla). Palma de Mallorca
Imprenta:
Gráficas Loracar S. L., Pérez Galdós, 21. Palma de Mallorca.
Contido:
Revista que responde ao esquema de publicación de Sociedade de emigrantes. Inclúe principalmente información sobre o Centro e as súas actividades (socios, comisións directivas, Memorias, festas, etc.), acompañada de artigos de contido diverso sobre Galicia: turismo, economía e empresa, cultura popular, emigración, novas de actualidade, etc. Complétase con seccións gastronómicas, páxinas de humor, poesía, contos, refráns, notas divulgativas, etc.
Observacións:
O número 28 é un extraordinario para conmemorar o 10º aniversario do Centro e inclúe numerosos saúdos e felicitacións de diversas personalidades e un resumo das súas máis importantes actividades durante ese período
Ilustracións:
Na portada reproduce unha fotografía de motivos galegos: paisaxes, monumentos, etc. No interior as fotografías son abundantes, principalmente de actos societarios. Os debuxos son escasos e acompañan aos artigos; tamén inclúe viñetas humorísticas e reproducións de obras artísticas
Publicidade:
Moi abundante, dedica 12 páxinas a anuncios, que son do Centro, de establecementos comerciais, algúns de orixe galega, institucionais (Xunta de Galicia), de axencias de viaxes e casas aseguradoras, etc.
Números consultados:
1989: n.º 0-2
1990: n.º 3
1992: n.º 12
1993: n.º 15-18
1994: n.º 19-20, 22
1995: n.º 23-26
1996: n.º 27-30
1997: n.º 31-32,34
1998: n.º 35-38
1999: n.º 39-42
2000: n.º 43-45
2001: n.º 47-50
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 197
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1989: n.º 0-2
1990: n.º 3
1992: n.º 12
1993: n.º 15; 17-18
1994: n.º 19-20, 22
1995: n.º 23-26
1996: n.º 27-30
1997: n.º 31-32, 34
1998: n.º 35-38
1999: n.º 39-42
2000: n.º 43-45
2001: n.º 47-50
2002: n.º 51-53
2005: n.º 64-66
2006: n.º 67-68