Subtítulo:

Voceiro do Centro Galego de Mallorca

Entidade editora:
Lugar:
Palma de Mallorca
País:
España
Inicio:
1989
Dirección
Luis Fernández Pombo
Colaboración
Amancio Muíños
Analís Iglesias
Cándido Pena Liste
Crespo Barciela
Cristofol Soler y Cladera
E. Díaz Naveira
E. R. Varela
E. Suárez
Fernando Amarelo de Castro
Francisco José Parada Vázquez
Joam-Ignacio Alonso
Joan Fageda Aubert
José Carlos
José L. Muñoz Vales
José M. Gutiérrez
L. F. Pombo
Luis Martínez
M. C. González
Manuel Eyreos Fernández
María del Mar Martínez
María Rosa Estaras
Mario Gestoso
Miguel A. Ruiz Santamaría
Pedro Calviño
Wilfredo Rodríguez Miranda
Xosé María Gómez Vilabella
Manuel Fraga
Xosé Hermida
Secretaría
María del Carmen González
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán.
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
A maioría ten 26 páxinas, pero oscila entre 26 e 46 páxinas.
Redacción:
Singladura, 2 (Can Pastilla). Palma de Mallorca
Imprenta:
Gráficas Loracar S. L., Pérez Galdós, 21. Palma de Mallorca.
Contido:
Revista que responde ao esquema de publicación de Sociedade de emigrantes. Inclúe principalmente información sobre o Centro e as súas actividades (socios, comisións directivas, memorias, festas etc.), acompañada de artigos de contido diverso sobre Galicia: turismo, economía e empresa, cultura popular, emigración, novas de actualidade etc. Complétase con seccións gastronómicas, páxinas de humor, poesía, contos, refráns, notas divulgativas etc.
Observacións:
O número 28 é un extraordinario para conmemorar o 10º aniversario do Centro e inclúe numerosos saúdos e felicitacións de diversas personalidades e un resumo das súas máis importantes actividades durante ese período.
Ilustracións:
Na portada reproduce unha fotografía de motivos galegos: paisaxes, monumentos etc. No interior as fotografías son abundantes, principalmente de actos societarios. Os debuxos son escasos e acompañan aos artigos; tamén inclúe viñetas humorísticas e reproducións de obras artísticas.
Publicidade:
Moi abundante, dedica 12 páxinas a anuncios: do Centro, de establecementos comerciais, algúns de orixe galega, institucionais (Xunta de Galicia), de axencias de viaxes e casas aseguradoras etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1989: n.º 0-2
1990: n.º 3
1992: n.º 12
1993: n.º 15, 17, 18
1994: n.º 19, 20, 22
1995: n.º 23-26
1996: n.º 27-30
1997: n.º 31, 32, 34
1998: n.º 35-38
1999: n.º 39-42
2000: n.º 43-45
2001: n.º 47-50
2002: n.º 51-53
2003: n.º 55, 56, 58
2004: n.º 59-62
2005: n.º 64-65
2006: n.º 67-68
2009: n.º 79-80