Centro Galego de Alicante

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Alacante
País:
España
Inicio:
1990
Coordinación
David Pérez Conde
Odilo Rial Cortizo
Colaboración
Cristina Medina
David Pérez Conde
Eduardo Rial
Jesús Raposo
Luis Neira Río
Luis Rivas
Margarita Sallares
María do Carme Garrido
Matilde Pepín Fernández
Odilo Rial Cortizo
Rita Viqueira
Xulio de Abral
Luís Rial
Xavier Carro
Periodicidade:
Sae con carácter trimestral pero acaba sendo irregular
Idioma:
Castelán, con textos en galego
Formato:
30,5 x 20,5 cm.
Extensión:
30 páxinas. O n.º 1 só ten 22 páxinas.
Financiamento:
Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas da Xunta de Galicia.
Redacción:
Alacante. Alacante
Imprenta:
Técnica Gráfica Industrial S. L., República Argentina, 51. Alacante.
Contido:
Prensa societaria que ten como finalidade dar a coñecer as actividades desenvolvidas polo Centro Galego e contribuír ao espallamento da cultura galega, polo que inclúe: entrevistas e biografías de galegos ilustres, lembranzas e opinións persoais, traballos sobre vilas e lugares de Galicia, artigos sobre a emigración, a arte, a lingua, a literatura, etc. Complétase con colaboracións literarias e artigos sobre a rexión levantina: gastronomía, localidades de Alacante etc.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo de actividades da entidade, sociais e de paisaxes galegas. Hai moi poucos debuxos, só algún de motivos galegos acompañando aos artigos e unha viñeta humorística.
Publicidade:
Abundante e intercalada entre os artigos. Anuncios de inmobiliarias, casas comerciais (algunhas rexentadas por galegos), compañías de transporte, bancos e institucionais (Xunta de Galicia).
Relacionadas:
Galicante. [1ª época], (Publicación vinculadas coa mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1990: n.º 1-3
1991: n.º 4