Subtítulo:

Portavoz del Lar Gallego de Sevilla

Entidade editora:
Lugar:
Sevilla
País:
España
Inicio:
1962
Dirección
Domingo L. Conde Rivera
María Teresa Rodríguez Rodríguez
Subdirección
Gloria María Ayala Rodríguez
Administración
Martín Varela Spuch
Colaboración
Alejandro Barreiro López
Ana Vidal Meijón
Benjamín Fernández Bartolí
Florencio Doiro
Francisco J. Laso Alcalde
J. A. Morales Gago
Jesús Troncoso
José Vázquez Ruiz
Manuel Roel Gómez
Virginia Serrano
Begoña Tajes
Dora Vázquez Iglesias
Pura Vázquez Iglesias
Xaquín, “Xocas” Lorenzo Fernández
Sinatura de artigos reproducidos
Antonio Noriega Varela
Xefatura de redacción
César Michelena Rebellón
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán.
Formato:
15 x 22,5 cm 28 x 20 cm
Extensión:
Variable, entre 32 e 54
Redacción:
Amador de los Ríos, 54. Sevilla
Itálica, 1. Sevilla
Imprenta:
Artes Gráficas Salesianas, Sevilla. Sevilla.
Contido:
Revista societaria editada coa finalidade de dar a coñecer as distintas actividades desenvolvidas pola entidade, os acordos da Xunta directiva, o estado de contas, as Memorias anuais, etc. ("A vida no lar"). Tamén pretende achegar aos socios a cultura e a realidade de Galicia, a través de páxinas literarias (lendas, poesías), traballos sobre lingua, descrición de cidades e comarcas, gastronomía, personalidades galegas, notas de actualidade e deportivas etc. Inclúe ademais informacións de carácter máis xeral con artigos sobre saúde e diversos aspectos da cultura andaluza.
Observacións:
Santos Gayoso sinala o seu inicio en decembro de 1959. A publicación sufre diversas interrupcións ao longo de todo o período da súa publicación.
Ilustracións:
Equilibradas. Reproduce fotografías institucionais e de sociedade, de paisaxes, de elementos artísticos e de motivos galegos. Tamén inclúe viñetas humorísticas
Publicidade:
Equilibrada e integrada por anuncios de comercios, compañías de transportes, bancos, aseguradoras, empresas de construción e do restaurante do Lar Galego.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1989: n.º 0-2
1990: n.º 3, 4
1991: n.º 5, 6, 8
1992: n.º 9, 10
1993: n.º 11-14
1994: n.º 15-18
1995: n.º 19-22
1996: n.º 23-24
1997: n.º 26-28
1998: n.º 29-32
1999: n.º 33-36
2000: n.º 37-40
2001: n.º 41-44
2002: n.º 45-48
2005: n.º 55-57
2006: n.º 58-59
2009: n.º 69