Subtítulo:
Portavoz del Lar Gallego de Sevilla
Entidade editora:
Lugar:
Sevilla
País:
España
Data de inicio:
1/5/1962
Ano de inicio:
1962
Dirección:
Domingo L. Conde Rivera; María Teresa Rodríguez Rodríguez;
Subdirección:
Gloria María Ayala Rodríguez;
Administración:
Martín Varela Spuch;
Sinatura de artigos reproducidos:
Xefatura de redacción:
César Michelena Rebellón;
Colaboración:
Alejandro Barreiro López; Ana Vidal Meijón; Begoña Tajes Marcote; Benjamín Fernández Bartolí; Florencio Doiro; Francisco J. Laso Alcalde; J. A. Morales Gago; Jesús Troncoso; José Vázquez Ruiz; Manuel Roel Gómez; Virginia Serrano; Dora Vázquez Iglesias ; Pura Vázquez Iglesias ; Xaquín Lorenzo ;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán.
Formato:
15 x 22,5 cm 28 x 20 cm
Extensión:
Variable, entre 32 e 54
Redacción:
Amador de los Ríos, 54. Sevilla
Itálica, 1. Sevilla
Imprenta:
Artes Gráficas Salesianas, Sevilla. Sevilla.
Contido:
Revista societaria editada coa finalidade de dar a coñecer as distintas actividades desenvolvidas pola entidade, os acordos da Xunta directiva, o estado de contas, as Memorias anuais, etc. ("A vida no lar"). Tamén pretende achegar aos socios a cultura e a realidade de Galicia, a través de páxinas literarias (lendas, poesías), traballos sobre lingua, descrición de cidades e comarcas, gastronomía, personalidades galegas, notas de actualidade e deportivas etc. Inclúe ademais informacións de carácter máis xeral con artigos sobre saúde e diversos aspectos da cultura andaluza.
Observacións:
Santos Gayoso sinala o seu inicio en decembro de 1959. A publicación sufre diversas interrupcións ao longo de todo o período da súa publicación.
Ilustracións:
Equilibradas. Reproduce fotografías institucionais e de sociedade, de paisaxes, de elementos artísticos e de motivos galegos. Tamén inclúe viñetas humorísticas
Publicidade:
Equilibrada e integrada por anuncios de comercios, compañías de transportes, bancos, aseguradoras, empresas de construción e do restaurante do Lar Galego.
Números consultados:
1962: n.º 1
2ª Época
1993: n.º 13
1994: n.º 15-18
1995: n.º 19-22
1996: n.º 23-24
1997: n.º 26
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1989: n.º 0-2
1990: n.º 3, 4
1991: n.º 5, 6, 8
1992: n.º 9, 10
1993: n.º 11-14
1994: n.º 15-18
1995: n.º 19-22
1996: n.º 23-24
1997: n.º 26-28
1998: n.º 29-32
1999: n.º 33-36
2000: n.º 37-40
2001: n.º 41-44
2002: n.º 45-48
2005: n.º 55-57
2006: n.º 58-59
2009: n.º 69