Parolar de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Barcelona
País:
España
Data de inicio:
1/10/1995
Ano de inicio:
1995
Dirección:
Ramón Rey Nóvoa;
Xefatura de redacción:
María Ferreiro;
Colaboración:
José Rodríguez Arias; Manolo Piñeiro; Masito Beiro; Mónica Taboada; Ramón Clemente;
Secretaría:
Ramón Rey;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Predominio do castelán. Só algún artigo e saúdo en galego
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
72
Prezo:
500 pesetas
Redacción:
Isard, 5. Barcelona
Imprenta:
Gráficas Rafael, Campeny, 25. Barcelona.
Contido:
A revista inclúe diferente información deportiva. Pero tamén contén artigos dedicados a diversos aspectos da vida e da cultura galegas: gastronomía, turismo, arte, festas, historia, etc. así como traballos sobre galegos residentes en Cataluña. O número consultado está dedicado ás festas de San Froilán de Lugo, ofrecendo información sobre as mesmas e o programa realizado pola asociación con tal motivo
Ilustracións:
Abundantes fotografías, retratos e vistas de Galicia
Publicidade:
Moi abundante, cerca de 50 páxinas están destinadas á publicidade. A maioría dos anuncios son de casas comerciais e hostaleiras. Tamén inclúe propaganda de bancos e casas de seguros
Números consultados:
1995: n.º 1
2000: n.º 6
2001: n.º 7
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1995: n.º 1
2000: n.º 6
2001: n.º 7
2004: n.º 10
2010: n.º 16
2011: n.º 17