Carta de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Boletín Informativo editado por Casa de América en Galicia
Entidade editora:
Lugar:
Vigo
País:
España
Data de inicio:
1/1/1958
Ano de inicio:
1958
Colaboración:
Ramón García Briones; José María Castroviejo ;
Ilustración:
Idioma:
Castelán
Formato:
31,5 x 22 cm
Extensión:
16
Prezo:
5 pesetas
Redacción:
García Barbón (Avenida). Vigo
Imprenta:
Hogar Provincial, Pontevedra. Pontevedra.
Contido:
Publicación de información xeral dirixida aos galegos residentes en América. Recolle maioritariamente noticias breves sobre economía, infraestruturas, actos sociais e culturais, sucesos, etc., que aparecen agrupadas a nivel provincial e nas comarcas de Vigo e Santiago. Tamén inclúe algúns artigos sobre literatura galega, economía, emigración, así como colaboracións literarias e unha páxina de información gráfica.
Ilustracións:
Escasas fotografías, que son de paisaxes e motivos galegos, sociais e escenas evocadoras da emigración. Reprodución dun cadro de Luís Seoane na portada.
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1958: n.º 1
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 186
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol. .