Subtítulo:
Casa de Galicia de Valladolid
Entidade editora:
Lugar:
Valladolid
País:
España
Data de inicio:
1960
Ano de inicio:
1960
Dirección:
Jesús Rodríguez Chás Gómez; María Nieves Ramos. Ano 1985; Ramón Vázquez Rivas. Ano 1987; Xoán Manuel González. Anos 1993, 1994, 1995; José Pérez Sanjurjo. Anos 1995, 1996; Francisco Villares Ortuño. Anos 1997-2001;
Colaboración:
Antonio Barbosa Fernández; Antonio Diéguez Añel; Ánxel Gómez Montero; Augusto M. Casas; Camilo Alonso Vega; Camilo Domínguez Vicente; Cándido Conde Pumpido; Constantino Lobo Montero; Eduardo Sanjurjo; Esmeralda Romanos; Fermín Gutiérrez de Soto; Fernando Medina Mendoza; Fernando Quiroga Palacios; Francisco Luis López Carballo; G. Arias; Jesús García Fiso; José María Pérez Sanjurjo; Juan Beceiro Amado; Juan Ferreiro González; Loreto Pérez Pescador; Luciano del Río; Luis Romay; Manuel Fernández Castro; Manuel Fraga Iribarne; María do Carme Taboada Besteiro; Oscar Muñoz Ovelleiro; Pío Cabanillas Gallas; Purificación Martín Sanz; Ramón Lorenzo; Ramón Robles Pazos; Roberto Luis Moskowich; Susana Menéndez Otero; Xerardo Caíña Lamas; Álvaro Cunqueiro ; Celso Emilio Ferreiro ; Gerardo Diego ; Manuel Cuña Novás ; Pedro Nieto Antúnez ; Ramón Otero Pedrayo ; Xosé Neira Vilas ;
Fotografía:
Ángela Alonso; Geli Plaza;
Asesoramento:
José María Pérez Sanjurjo;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, o galego só se emprega nalgunha colaboración literaria
Formato:
30 x 21 cm 1985-1987: 28 x 20 cm
Extensión:
Irregular, entre 24 e 64 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Santa Cruz (Plaza), 4. Valladolid
Imprenta:
Gráficas Lafalpoo, Valladolid. Valladolid.
Imprenta Samagón, Sevilla, 46 (Delicias). Valladolid.
Contido:
Prensa societaria creada coa finalidade de informar sobre as actividades da Casa de Galicia (festas, cursos etc.). Tamén pretende achegar Galicia e a súa cultura a todos os galegos establecidos en Valladolid, polo que inclúe numerosos artigos sobre diversos aspectos da cultura e da actualidade galega: lingua, literatura, folclore, contos, lendas, poesía etc. Complétase con saúdos de personalidades, páxinas de pasatempos, seccións gastronómicas etc. Os primeiros números están dedicados a Santiago Apóstolo e ata 1985 a saída da revista coincidía con esas datas.
Observacións:
A Gran Enciclopedia Gallega sinala o seu inicio en 1958
Ilustracións:
Fotografías escasas, principalmente de sociedade, institucionais, de paisaxes galegas e de personalidades relevantes. Tamén inclúe debuxos e viñetas humorísticas.
Publicidade:
Abundante e dispersa por toda a revista, aínda que nos números posteriores a 1987 diminúe parcialmente a súa cantidade. Destacan os anuncios de carácter comercial (bares, restaurantes, confeccións, téxtil, modas), de bancos, compañías de seguros, axencias de viaxes e do bar da entidade editora.
Números consultados:
1960: xullo
1964: xullo
1965: xullo
1971: xullo
1978: xullo
1985: xullo
1987: decembro
1988: decembro
1989: decembro
1994
1995: n.º 34
1996: n.º 35-36
1997: n.º 37
1999: n.º 39
2000: n.º 40
2001: n.º 41
Relacionadas:
Aturuxo. 1956 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Lar. 1957 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Alalá. 1958 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1964: xullo
1985: xullo
1987: decembro
1988: decembro
1989: decembro
1990: decembro
1991: decembro
1993-94
1995: n.º 34
1996: n.º 35-36
1997: n.º 37
1998: n.º 38
1999: n.º 39
2000: n.º 40
2001: n.º 41
2002: n.º 42
2004: n.º 44
2006: n.º 46