Subtítulo:

Casa de Galicia de Valladolid

Entidade editora:
Lugar:
Valladolid
País:
España
Inicio:
1960
Dirección
Jesús Rodríguez Chás Gómez
María Nieves Ramos. Ano 1985
Ramón Vázquez Rivas. Ano 1987
Xoán Manuel González. Anos 1993, 1994, 1995
José Pérez Sanjurjo. Anos 1995, 1996
Francisco Villares Ortuño. Anos 1997-2001
Asesoramento
José María Pérez Sanjurjo
Colaboración
Antonio Barbosa Fernández
Antonio Diéguez Añel
Ánxel Gómez Montero
Augusto M. Casas
Camilo Alonso Vega
Camilo Domínguez Vicente
Cándido Conde Pumpido
Constantino Lobo Montero
Eduardo Sanjurjo
Esmeralda Romanos
Fermín Gutiérrez de Soto
Fernando Medina Mendoza
Francisco Luis López Carballo
G. Arias
Jesús García Fiso
José María Pérez Sanjurjo
Juan Beceiro Amado
Juan Ferreiro González
Loreto Pérez Pescador
Luciano del Río
Luis Romay
Manuel Fernández Castro
María do Carme Taboada Besteiro
Oscar Muñoz Ovelleiro
Purificación Martín Sanz
Ramón Robles Pazos
Roberto Luis Moskowich
Susana Menéndez Otero
Xerardo Caíña Lamas
Álvaro Cunqueiro
Celso Emilio Ferreiro
Fernando Quiroga Palacios
Gerardo Diego
Manuel Cuña Novás
Manuel Fraga
Pedro Nieto Antúnez
Pío Cabanillas Gallas
Ramon Lorenzo
Ramón Otero Pedrayo
Xosé Neira Vilas
Fotografía
Ángela Alonso
Geli Plaza
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, o galego só se emprega nalgunha colaboración literaria
Formato:
30 x 21 cm. 1985-1987: 28 x 20 cm.
Extensión:
Irregular, entre 24 e 64 páxinas.
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Santa Cruz (Plaza), 4. Valladolid
Imprenta:
Gráficas Lafalpoo, Valladolid. Valladolid.
Imprenta Samagón, Sevilla, 46 (Delicias). Valladolid.
Contido:
Prensa societaria creada coa finalidade de informar sobre as actividades da Casa de Galicia (festas, cursos etc.). Tamén pretende achegar Galicia e a súa cultura a todos os galegos establecidos en Valladolid, polo que inclúe numerosos artigos sobre diversos aspectos da cultura e da actualidade galega: lingua, literatura, folclore, contos, lendas ou poesía. Complétase con saúdos de personalidades, páxinas de pasatempos, seccións gastronómicas etc.
Os primeiros números están dedicados a Santiago Apóstolo e ata 1985 a saída da revista coincidía con esas datas.
Observacións:
A Gran Enciclopedia Gallega sinala o seu inicio en 1958.
Ilustracións:
Fotografías escasas, principalmente de sociedade, institucionais, de paisaxes galegas e de personalidades relevantes. Tamén inclúe debuxos e viñetas humorísticas.
Publicidade:
Abundante e dispersa por toda a revista, aínda que nos números posteriores a 1987 diminúe parcialmente a súa cantidade. Destacan os anuncios de carácter comercial (bares, restaurantes, confeccións, téxtil, modas), de bancos, compañías de seguros, axencias de viaxes e do bar da entidade editora.
Relacionadas:
Aturuxo. 1956 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Lar. 1957 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Alalá. 1958 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1964: xullo
1985: xullo
1987: decembro
1988: decembro
1989: decembro
1990: decembro
1991: decembro
1993-94
1995: n.º 34
1996: n.º 35-36
1997: n.º 37
1998: n.º 38
1999: n.º 39
2000: n.º 40
2001: n.º 41
2002: n.º 42
2004: n.º 44
2006: n.º 46