Subtítulo:
1981: Boletín dos Grupos Terra Nai e Pascual Veiga ó coidado do Departamento de Cultura
1982: Voceiro do Departamento de Cultura Casa de Galicia en Bilbao
Entidade editora:
Lugar:
Bilbao
País:
España
Data de inicio:
1981
Ano de inicio:
[1981]
Colaboración:
H. Albaredo;
Ilustración:
Idioma:
Bilingüe, cunha utilización equilibrada de ambas as dúas linguas
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
1981: 5 1982: 4
Redacción:
Basilea-Cidade. Suíza
Imprenta:
Basilea-Cidade. Suíza.
Contido:
Prensa de Sociedade de emigrantes que ten como obxectivo informar sobre as actividades dos grupos de danza e corda da Casa de Galicia en Bilbao. Inclúe tamén artigos sobre diferentes aspectos da cultura galega: literatura, historia, monumentos, etc. Contén ademais un par de relatos e referencias a outras publicacións societarias
Observacións:
A revista preseta un formato de follas fotocopiadas e grampadas
Ilustracións:
Só aparecen dúas fotografías e debuxos de Castelao
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1981: novembro
1982: xaneiro-febreiro
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 190
Depósito dos fondos:
Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol. .