Cousas Nosas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Editada por el Club de Empleados de Casa de Galicia

Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Inicio:
1956
Colaboración
Antonio Rey Trigo
Francisco López Maseda
José Campione
José Sánchez Iglesias
Manuel G. Terán
Momo Nuprade
Comisión de prensa
Ana María Núñez
Clío Montero
Francisco López
Manuel Chao
Nélida Prado
Rubén Montes
Redacción
Antonio Paleo Fernández
Idioma:
Castelán, só un pequeno saúdo e unha poesía en galego
Formato:
23 x 16 cm.
Extensión:
46 páxinas
Financiamento:
A revista agradece a súa colaboración ás casas anunciadoras, as cales fixeron posible a publicación da mesma.
Redacción:
Sierra, 1721 Ap 8. Montevideo
Imprenta:
Imprenta Modelo, Yí, 1696 bis. Montevideo.
Contido:
Revista editada polos empregados de Casa de Galicia de Montevideo. O seu primeiro número sae como unha homenaxe aos fundadores da mesma con motivo do 39 Aniversario da creación da sociedade. Céntrase principalmente na información sobre o Club de empregados e, en menor medida, sobre a Casa de Galicia. Contén bastantes artigos sobre Galicia e a súa cultura: literatura, música, as rutas turísticas, lembranzas ou opinións e a traxectoria de galegos na emigración. Por último, inclúe colaboracións literarias de escritores galegos.
Observacións:
Blanco Campaña sitúa esta publicación en Bos Aires
Ilustracións:
Só algún debuxo de motivos galegos, retratos e unha fotografía do local social.
Publicidade:
Abundantes anuncios de casas comerciais, tamén de bancos e da cantina social de Casa de Galicia.
Relacionadas:
Alma Gallega. [1ª época], 1919 (Publicación vinculadas coa mesma entidade)
Alma Gallega. [2ª época], 1934 (Publicación vinculadas coa mesma entidade)
Eco de Galicia. 1941 (Publicación vinculadas coa mesma entidade)
Cousas Nosas. 1956 (Outra publicación dun Club de Empleados dunha entidade distinta. É curioso o uso da mesma cabeceira por parte dos empregados de senllas Casas de Galicia: a de Bos Aires e a de Montevideo.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1956: n.º 1