O Noso Afán

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgano informativo da Casa de Galicia en Bilbao ó coidado do departamento de Cultura
Entidade editora:
Lugar:
Bilbao
País:
España
Data de inicio:
1977
Ano de inicio:
1977
Colaboración:
Carmiña Prieto Rouco; Francisco H. González;
Idioma:
Galego. Aparece un único artigo en castelán
Formato:
30 x 21 cm
Extensión:
Variable, entre 5 e 7
Redacción:
Basilea-Cidade. Suíza
Imprenta:
Basilea-Cidade. Suíza.
Contido:
Revista societaria na que atopamos informacións sobre o labor da Casa de Galicia e a súa vida interna. Inclúe novas sobre publicacións galegas, algunha noticia breve sobre actualidade galega e colaboracións literarias (contos e poesías)
Observacións:
A revista preséntase en formato de follas fotocopiadas e grampadas
Ilustracións:
Só inclúe algún debuxo de motivos galegos, unha viñeta humorística e un retrato de Curros Enríquez
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1977: n.º 1 (outono)
Referencias bibliográficas:
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 805
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 189
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo XXII, p. 224
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol. .