Subtítulo:
Boletín de la Casa de Galicia: Información interna dedicada a los socios
Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Época:
1ª época
Data de inicio:
4/3/1948
Data de fin:
1952
Ano de inicio:
1948
Ano de fin:
[1952]
Colaboración:
Augusto M. Casas; Fernando Neyra; P. Santalices; Quintela Ferreiro; Victorio Aguado; Carlos Martinez Barbeito ;
Idioma:
Castelán. Só un relato breve en galego e un artigo en portugués
Formato:
25 x 35 cm.
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Rambla del Centro, 30, principal. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Boletín societario creado co obxectivo de informar das actividades societarias aos integrantes da Casa de Galicia de Barcelona. Inclúe, en moita menor medida, artigos sobre arte, literatura e foclore co fin difundir a cultura galega en Cataluña. A revista entrega unha novela por capítulos.
Observacións:
A súa publicación considérase a 1ª época da revista Alborada, que a partir de 1952 pasou a ser o voceiro oficial do Centro Gallego de Barcelona, tras a fusión de ambas as dúas entidades.
Ilustracións:
Non ten. Só aparece o debuxo dunha alborada acompañando ao título.
Publicidade:
Escasa e localizada nunha páxina, na que aparece un anuncio dunha casa de seguros, unha previsora médica e un par de casas comerciais rexentadas por galegos.
Números consultados:
1948: abril
Relacionadas:
Alborada. [2ª época], 1952 (Publicacións vinculadas coa mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .