Subtítulo:
Boletín de la Casa de Galicia: Información interna dedicada a los socios
Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Época:
1ª época
Data de inicio:
4/3/1948
Ano de inicio:
1948
Colaboración:
Augusto M. Casas; Fernando Neyra; P. Santalices; Quintela Ferreiro; Victorio Aguado; Carlos Martinez Barbeito ;
Idioma:
Castelán. Só un relato breve en galego e un artigo en portugués
Formato:
25 x 35 cm
Extensión:
8
Redacción:
Rambla del Centro, 30, principal. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Boletín de Sociedade de emigrantes, creada co obxectivo de informar da actualidade societaria aos integrantes da Casa de Galicia de Barcelona. Inclúe, en moita menor medida, artigos sobre arte, literatura e foclore co fin difundir a cultura galega en Cataluña. A revista entrega unha novela por capítulos
Observacións:
A súa publicación considérase a 1ª época da revista Alborada, que a partir de 1952 pasou a ser o voceiro oficial do Centro Gallego de Barcelona, tras a fusión coa Casa de Galicia.
Ilustracións:
Non ten. Só aparece o debuxo dunha alborada acompañando ao título
Publicidade:
Escasa e localizada nunha páxina, na que aparece un anuncio dunha casa de seguros, unha previsora médica e un par de casas comerciais rexentadas por galegos
Números consultados:
1948: abril
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 184-185
SANTOS GAYOSO, E. (1990): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1986, Sada, Ediciós do Castro, p. 696
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo I, p. 206-207
Depósito dos fondos:
Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .